ROLETA ZEWNĘTRZNA TP1000K
TP1000K to system który można zamontować na szerokie ramy okienne nawet do 202 mm (z poszerzeniem do 264 mm).

Stosując element poszerzający zwiększamy głębokość skrzynki o 31 mm lub 62 mm. System ten posiada możliwość wykonania klapy rewizyjnej od dołu (przy zabudowie skrzynki od strony wewnętrznej) lub od czoła (przy montażu na szerokiej ramie okiennej).

Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota.

Roleta TP1000K z otwartą klapą rewizyjną od dołu
Roleta TP1000K z otwartą klapą rewizyjną od czoła

Roleta TP1000K zabudowana od wewnętrznej i zewnętrznej strony. Profile czołowe dodatkowo ryflowane oraz dodatkowo wyposażone w listwy tynkowe ułatwiające zabudowę.

Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Roleta TP1000K zabudowana od wewnętrznej strony. Wewnętrzny profil czołowy jest ryflowany oraz wyposażony w listwę tynkową. W celu nadania lepszej estetyki profil czołowy zewnętrzny jest gładki.

Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Roleta TP1000K zabudowana od zewnętrznej strony. Zewnętrzny profil czołowy jest ryflowany oraz wyposażony w listwę tynkową. W celu nadania lepszej estetyki profil czołowy zewnętrzny jest gładki.

Wybór klapy rewizyjnej skutkuje sposobem zabudowy skrzynki. Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu bądź od czoła a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Roleta TP1000K niezabudowana z obu stron. W celach estetycznych profile czołowe po obu stronach są gładkie.
Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu bądź od czoła a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Kolorystyka

Profil aluminiowy PA-39 bez perforacji
Profil aluminiowy PA-45 bez perforacji
Profil PVC-37 perforowany

Strona producenta

Góra